ceník projektových prací

Ceník projektových prací

Návrh změn dispozice - studie 500,- Kč
Změna střešních oken za 1 ks 800,- Kč
Posunutí jedné příčky bez řemesel 1 000,- Kč
Posunutí jedné příčky včetně řemesel 1 300,- Kč
Posunutí jednoho okna (dveří) 1 500,- Kč
Posunutí komínu 1 500,- Kč
Úprava fasády, obklady apod. 2 000,- Kč
Projekty pro územní řízení včetně tech. zprávy 3 000,- Kč
Úprava (snížení, zvýšení nadezdívky) 3 000,- Kč
Změna materiálu 3 500,- Kč
Změna stropní konstrukce 3 500,- Kč
Úprava střechy (prodloužení, krácení) 3 500,- Kč
Osazení do terénu a napojení na sítě (jednoduché) 6 000–7 500,- Kč
Přístavba carportu 7 000,- Kč
Osazení do terénu a napojení na sítě (ve svahu) 8 500,- Kč
Přístavba garáže 9 000,- Kč
Přístavba dvougaráže 10 000,- Kč
Osazení do terénu a napojení na sítě (v příkrém svahu) 12 000,- Kč
Rozšíření domu ve stavební části (na jedné straně) 12 000,- Kč
Podsklepení objektu 15 000,- Kč
Rozšíření domu včetně řemesel (na jedné straně) 16 000,- Kč
 
Expresní dodání projektové dokumentace do jednoho týdne je +20% z celkové ceny projektu