Bytový dům 22  
Počet bytů: 16
Zastavěná plocha: 341.0 m2
Podlahová plocha bytů: 977.0 m2
Společné prostory: 100 m2
Podlahová plocha BD: 1077 m2
Obestavěný prostor: 4777 m3
 
Bytový dům 22 má jeden vchod, čtyři nadzemní podlaží a neobytné nízké podkroví, je bez suterénu. V jednotlivých podlažích se nacházejí dvou a třípokojové byty se standardním vybavením. Bytový dům je věžového typu se schodištěm v centru dispozice. Hmota bytového domu je rozčleněna vystupujícími arkýři, balkony a zapuštěným schodištěm. Při vícenásobném opakování bytových domů je vhodné obměnit barevnost, aby se v zástavbě dalo jednoduše orientovat.