Bytový dům 13  
Počet bytů: 15
Zastavěná plocha: 405.5 m2
Podlahová plocha bytů: 1078.3 m2
Společné prostory: 188 m2
Podlahová plocha BD: 1266 m2
Obestavěný prostor: 4950 m3
 
Popis bytového domu Bytový dům 13 je vytvořený skladbou stejných sekcí, což umožňuje vytváření půdorysných a objemových alternativ s větším, nebo menším počtem sekcí. Bytový dům má dva vchody, tři nadzemní podlaží a obytné podkroví. Je bez suterénu. Na jednotlivých podlažích se nacházejí třípokojové byty se standardním vybavením. V přízemí se nachází jednopokojový byt s bezbariérovou úpravou.