Bytový dům 17  
Počet bytů: 12
Zastavěná plocha: 371.0 m2
Podlahová plocha bytů: 727.0 m2
Společné prostory: 382 m2
Podlahová plocha BD: 1143 m2
Obestavěný prostor: 5120 m3
 
Bytový dům 17 má dva vchody, čtyři nadzemní podložní a neobytné nízké podkroví. Je bez suterénu. V jednotlivých podlažích se nacházejí jedno, dvou a třípokojové byty se standardním vybavením. Přízemí je bez bytů, nachází se zde garáže, pronajímatelné prostory na komerční využití a skladové prostory bytů. Jednoduchá hmota bytového domu je členěna vystupujícími balkony a rivality.