Bytový dům 24  
Počet bytů: 33
Zastavěná plocha: 815.0 m2
Podlahová plocha bytů: 2110.0 m2
Společné prostory: 320 m2
Podlahová plocha BD: 2457 m2
Obestavěný prostor: 12225 m3
 
Bytový dům 24 má tři vchody. Čtyři nadzemní podlaží a nízké neobytné podkroví. V jednotlivých podlažích se nacházejí dvou a třípokojové byty se standardním vybavením. Dům je vytvořený skladbou třech odlišných jedenáctibytových sekcí „A“, „B“ a „C.“ Rozdílnou skladbou jednotlivých sekcí je možné vytvoření alternativ bytového domu s větším nebo menším počtem bytů. Členitost fasády je podpořena barevností.